autofourthirds

For Sale => ประกาศ ซื้อ - ขาย => ข้อความที่เริ่มโดย: RUKJIKG ที่ กันยายน 11, 2012, 12:01:43 am

หัวข้อ: ประกาศ กฏและข้อบังคับของห้องซื้อขาย
เริ่มหัวข้อโดย: RUKJIKG ที่ กันยายน 11, 2012, 12:01:43 am
นโยบาย ของเว็ป AutoFourthirds คือเป็น พื้นที่เพื่อให้เกิดสังคมของผู้รักการถ่ายภาพด้วยกล้องในระบบ 4/3 M4/3 และปัจจุบันได้ขยายรวมถึง Mirrorless ทุกค่าย
พื้นทีนี้เกิดมาเพื่อการให้เป็นพื้นเพื่อการ แบ่งปัน ภาพ ข้อมูล และ เทคนิค อันทำให้เกิดสังคมที่เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน

ห้องขายของแห่งนี้ มิใช่นโยบายหลักของเว็ปแห่ง  แต่มีไว้เพื่อบริการสมาชิกของเว็ป ---> ตามคำเรียกร้อง เพราะตอนแรกเว็ปนี้ไม่มีห้องขายของ จนมีสมาชิกเรียกร้อง

คำว่า สมาชิกของเว็ป คือ ผู้เข้าที่มาเพือ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกด้วยกันเอง ซึ่งในที่นี้คือการถ่ายภาพ

ดังนั้น ห้องขายของคือ พื้นที่สำหรับบริการสมาชิก นั้นหมายความว่าผู้ที่จะมาขายของในพื้นที่แห่งนี้ จำเป็นต้องมีการโต้ตอบ คือ การพูดคุย หรือ มีการลงภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตัวเอง และหรือ แบ่งปันขอมูล หรือ ให้ข้อมูล ให้กับสมาชิกท่านอื่น ๆ จึงถือว่าสมาชิกนั้นเกิดขึ้นมาโดยมีความตั้งใจที่จะมาเป็นเพื่อนสมาชิกกับท่านอื่น

แต่เนื่องจากการดำเนินการใด ๆ ก็ตาม มีความจำเป็นจะต้องมีค่าใช้ หรือ ต้องมีผู้แลที่ต้องทำงานเต็มระบบ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะผู้แล และ ผู้ก่อตั้ง Key maker ซึ่งเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด มิอาจทำได้ ด้วยเหตุผลข้างต้น ซึ่งผู้ดูแลทุกท่านที่เป็นสมาชิกในตอนเริ่มต้น จึงได้ถูกต้้งขึ้นมา โดยการสละเวลาบางส่วนเท่าที่เวลาจะอำนวยได้ เนื่องจากต้องบางคนต้องทำงาน และบางคนก็ยังเรียนอยู่  ดังนั้นการดูแล จึงมีความจำเป็นที่ให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันดูแลกันและกันด้วย เพื่อป้องการความเสียหายไม่ให้เกิดกับสมาชิกทุกท่าน

การซื้อขาย สินค้า เป็นการติดต่อสือสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้ดูแลมิอาจรับผิดชอบได้ ทั้งความเสียหาย และ ข้อมูลการสือสาร  ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ดูแลมิอาจตัดสินใจให้ได้ว่าใครผิดใครถูก เนื่องจากผู้ดูแลมิได้เป็นคนกลางที่ได้รับข้อมูลข่าวสารในการติดต่อซื้อขาย 100%

ห้องขายของมีประโยชน์กับสมาชิก เพื่อเป็นการ แบ่งปัน อุปกรณ์การถ่ายภาพที่ไม่ได้ใช้ ในหมู่สมาชิกกันเอง ซึ่งบ้างครั้งก็เป็นพื้นที่ให้กับโจรหรือผู้ไม่หวังดีเขามาทำให้เกิดความเสียหายให้กับสมาชิกของเว็ป ซึ่งได้เคยมีปรากฏมาแล้วในอดีต แต่ก็เป็นความโชดดีที่สมาชิกของเราได้ช่วยกัน กลั่นกรอง ขอมูล จนทำให้เราสามารถป้องกันสมาชิกของเราให้ไม่เกิดความเสียหายขึ้น

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยต่อหมู่สังคมชาว AutoFourthirds แห่งนี้ จึงมีความจำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทาง และ ตีกรอบให้กับสมาชิกทุกท่านได้ปฏิบัติเป็นแนวทาง ดังนี้


กฏ ซึ่ง เป็นการทำผิดกฏร้ายแรง และจำเป็นต้องลบกระทู้นั้นทันทีเมือเห็น โดยมิต้องแจ้งเตือนให้เจ้าของกระทู้รับทราบก่อน
ไม่มีภาพสินค้า
ไม่มีราคา
ภาพสินค้ามิใช่ภาพของกล้องหรืออุปกรณ์กล้องที่ขาย ---ซึ่งต้องรวมของใหม่ที่นำขายด้วย--(อาจพึ่งซื้อมาและจำเป็นต้องขายด้วยกรณีต่าง ๆ)
กระทู้ร้านค้า และ กระทู้ร้านค้าที่มาแอบแฝง

กฏ ซึ่ง ทำผิดแล้วจะยังไม่ลบทันที อาจจะส่งคำเตือนไปให้ และถ้ายังไม่แก้ไข ก็ลบหลังจากนั้น
มีรูปสินค้า แต่ไม่ได้ถ่ายรูปสินค้าพร้อม Username
      กระดาษที่มีซื่อ Usename ควรมีขนาดไม่เล็กเกินไป และ ถ่ายในขณะที่วางอยู่สินค้าที่ต้องการขาย และควรเขียนด้วยลายมือ
      เหตุผลเพื่อเป็นการป้องกันโจรเอาภาพเล่านั้นไปหลอกขายคนอื่นที่ไม่รู้เรื่อง
การดันกระทู้ ก่อน3วัน(นับตามวันที่ครับ)
      เหตุผลเพราะจะทำให้กระทู้คนทีหลังตกไปเร็วเกินไป อันเป็นผลจากการที่ดันกระทู้ก่อนหน้านี้ขึ้นมา และถ้าทำกันทุกคน จะมีผมทำให้ทุกคนมาดันกระทู้กัน ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ที่อาจให้ทะเลาะกัน และเป็นการสินเปลื่องเนื้อที่ของ server โดยไม่จำเป็น

     
ร้านค้าจะอนุญาตให้มี หรือ เกิดขึ้นได้ ในกระทู้ขายของ เมื่อมีสินค้าที่สมาชิกสนใจสำหรับสมาชิกและจะต้องเป็นอุปกรณ์หลักและหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับการถ่ายภาพหรือตบแต่งกล้องและเลนซ์ให้สวยงาม และได้รับการอนุญาตให้สามารถปัดมุดได้เท่านั้น
          การเกิดร้านค้า ถ้ามีมาก ๆ จะทำให้เกิดการดันกระทู้ของสมาชิกให้ตกเร็ว ดังนั้นจึงมีความเป็นต้องมีการควบคุม
          ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ปักมุด จะต้องจ่ายค่ารายเดือน ๆ ล่ะ 200บาท ให้กับทาง admin Key maker
                    จำนวนร้านค้าที่มีได้ถือเป็นสิทธิอันชอบธรรมของ admin ที่ให้หรือไม่ให้ หรือยกเลิกร้านค้า

ขอความร่วมมือ
 ผู้ที่ขายสินค้าไม่ควรลบภาพออกนะครับ  เพราะว่าเราต้องการภาพนั้นไว้ใช้อ้างอิง แหล่งต้นกำเนิด  ถ้าเกิดในกรณีว่า เราเจอโจรเอาภาพเหล่านั้นไปใช้  ซึ่งจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหา ด้วยการอ้างอิงแหล่งที่ได้ชัดเจน               เพื่อเอาไว้ต่อสู้กับโจร  เพราะเราก็ไม่รู้ว่า โจรได้แอบเอาภาพไปเมือไหร่ และจะเอามาใช้หลอกเหยื่อเมือไหร่

ข้อความร่วมมือ ทีจะไม่ลบหรือแก้ไขข้อมูลการขายสินค้า เช่น ราคาตั้ง หรือ ราคาสุดท้าย หลังจากที่การขายได้สำเร็จแล้ว  เหตุผลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลราคาสินค้าให้กับผู้ที่ต้องการจะขาย หรือผู้ที่ต้องการจะซื้อครับ

 
ไม่อนุญาตให้นำกล้อง DSLR ทุกค่ายเข้ามาขาย ยกเว้น Olympus และ Panasonic เท่านั้นที่ สามารถนำมาขายได้
 เหตุผลเนื่องมากจาก DSRL มีขายกันมาก ซึ่งถ้านำมาขายที่เว็ปนี้ จะก่อให้เกิดปัญหาพื้นที่เต็ม หรือกินพื้นที่ของ server มากเกินไป ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื่อง ค่าใช้จ่าย และอีกทั้งยังไม่ตรงเป้าหมายหลักหรือนโยบายในการสนับสนุนให้กับ DSLR

ไม่อนุญาตให้นำสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์กล้อง หรือ อุปกรณ์เสริมกล้อง มาขายเด็ดขาด

ณ เวลานี้ ไม่อนุญาติให้มีการประมูลสินค้าใด ๆ เกิดขึ้น เป็นการชั่วคราว  จนกว่า admin และ ผู้ดู จะสรุป การจัดการเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้น


เรื่องการดันกระทู้
การตอบโต้ของเจ้าของกระทู้กับผู้สนใจสินค้า ไม่ถือว่าเป็นการดันกระทู้ที่ผิด  แต่การดันกระทู้ที่ผิดคือ ดันเพือให้ขึ้นด้านบนด้วยเหตุเดียวเท่านั้น


การติดต่อสือสารเรื่องกฏ  ให้ติดต่อด้วยการส่งข้อความมาที่ ผู้ดู RUKJIKG หรือตอบในกระทู้นี้ครับ http://www.autofourthirds.com/forums/index.php?topic=8841.0 (http://www.autofourthirds.com/forums/index.php?topic=8841.0)
หัวข้อ: Re: ประกาศ กฏและข้อบังคับของห้องซื้่อขาย
เริ่มหัวข้อโดย: RUKJIKG ที่ ตุลาคม 11, 2012, 10:06:42 pm
ประกาศ การโอนเงินเข้าบัญชี  จำเป็นต้อง รอ อย่างน้อย 1 วัน

เพราะได้มีกรณี ศึกษาว่า โจรจะโอนเงินผ่านเช็ด  และ เมือจ่ายเช็ดตัวเลขเงินจะเขามาที่บัญชีที่รับโอน  เมือเจ้าของบัญชีเห็นก็ทำการส่งของไปให้โจร  แต่ปรากฏว่า เมือผ่านไปถึงวันยอดเงินนั้น ก็ได้หายไป  เพราะตัวเงินจริง ๆ ไม่มี
หัวข้อ: Re: ประกาศ กฏและข้อบังคับของห้องซื้่อขาย
เริ่มหัวข้อโดย: RUKJIKG ที่ ตุลาคม 13, 2012, 08:56:37 am
การกระทำเล่านี้ ถือว่ามีเจตนา ดันกระทู้นะครับ ถ้าเตือนแล้ว ยังทำอีก  จะลบกระทู้ ขายของ นั้น ทันที่

เช่น เขามาโพสมาเอง โดยไม่ได้มีการตอบโต้กับ ผู้ชื้อ
การเอาภาพจาก Len มาลง หลัง่จากลงกระทู้ไปแล้ว ระยะนึง  โดยไม่มีใครถามถึงภาพ
หัวข้อ: Re: ประกาศ กฏและข้อบังคับของห้องซื้่อขาย
เริ่มหัวข้อโดย: RUKJIKG ที่ ตุลาคม 17, 2012, 06:37:58 pm
ประกาศ เรื่อง ร้านค้าปักมุด

เนื่องจากมีคำภามมากมายมาถึงผม เรื่องที่ร้านค้าปักหมุดตกไปจากหน้าแรก

ปัญหาตอนนี้ คือ ในพื้นที่แสดงร้านค้า ปักมุด  หน้าแรกจะ แสดงได้ แค่ 7 กระทู้เท่านั้น

แต่ร้านค้าปักมุดที่ ห้องซื้อขาย จะยังอยู่ต้่นกระทู้ของห้องซื้อขายในหน้าแรกเสมอ  มิได้ตกหายไป

จริง แจ้งให้ ทราบ

การแก้ปัญหา และ วิธีการแก้ปัญหา  และ ระยะในการแก้ปัญหา และ วันที่จะแก้ปัญหาแล้วเสร็จ ให้ทำการติดต่อ admin Key maker เท่านั้น
หัวข้อ: Re: ประกาศ กฏและข้อบังคับของห้องซื้่อขาย
เริ่มหัวข้อโดย: RUKJIKG ที่ พฤศจิกายน 04, 2012, 06:09:00 pm
มีหลายคน ดันกระทู้ ก่อน 3 วัน  ผมจะลบเลยนะครับ

3 วัน นับ ยัง ไง 

คือ วันที่ลง และ สามารถ ดันกระทู้ได้ อีกในสองวันต่อมา นะครับ  เช่น ลงวันที่ 1 ดังนั้น วันที่ 3 ก็จะสามารถ ดันกระทู้ได้ครับ  การนับวัน จะไม่นับเป็น ชั่วโมง แต่จะนับเป็นวัน เลย ครับ


การ ประกาศ ลดราคา ต้องลดในวันที่ 3  ครับ  เพราะ อาจมีเจตนา ตั้ง ราคา เผื่อ  เพื่อ การ ดันกระทู้   โดย ดันกระทู้ขึ้นมา โดยการลดราคา ก่อน ครับ 3 วัน


เหตุผลอันหนึ่ง เพื่อ ไม่ให้เกิด การเพิ่ม ขนาดของ ข้อมูล
เหตุผลที่สอง  เพือ ไม่ให้เอาการลดราคา  มาอ้าง เพือ ดันกระทู้ของตัวเอง และ ดันกระทู้คนอื่น ลงไป


ยังคง กฏ ที่ว่า หลังจากเจ้าของ กระทู้ ได้โพส ไปแล้ว  ถึง แม้จะยัง ไม่ครบ 3 วัน  สามารถ ตอบกระทู้ กับ สมาชิก ท่านอื่น ๆ ที่ ถาม หรือ พูดคุย ในตัวสินค้า  โดยไม่ถือว่าเป็นการดันกระทู้ 

การต่อราคา อยากให้ทำการต่อ หลัง ไมค์  ครับ

แต่ถ้ามีการพูดคุย ในราคา  และ เจ้าของกระทู้ ประกาศลดให้  ก็ไม่ถือว่า เป็นการดันกระทู้ ครับ

แต่ถ้า ประกาศลดราคาก่อน 3 วัน โดยไม่มีสมาชิกท่านอื่นถามถึง  จะถือว่าเป็นการดันกระทู้
หัวข้อ: Re: ประกาศ กฏและข้อบังคับของห้องซื้่อขาย
เริ่มหัวข้อโดย: RUKJIKG ที่ พฤศจิกายน 07, 2012, 09:44:08 am
ร้าน ค้า ไม่ ปัก มุด ผมลบ เลย ครับ  เพราะ ผมต้อง รัก สิทธิ  ให้ กับ ร้าน ค้า ที่ เค้า ปัก มุด และ เสีย เงิน เพื่อ ให้ เว็ป มี ราย รับ ให้ กับ เว็ป เพื่อ ให้ สมาชิก ได้ มีพื้นที่ ได้ พูดคุย กัน

หลาย ท่าน เป็น ร้าน ค้า ปักมุด แบบ สมัคร เล่น เพื่อ ให้ เว็ป มีราย ได้  แต่ ก็ต้อง มีึค่า ใช้ เดือน ล่ะ 200 บาท ทางเว็ปก็ต้องส่งเสริมให้ ร้านค้า ปัก มุด นั้น ไม่เข้าเนื้อ ตัว เอง ด้วย การขาย ของ ที่ หายาก และหรือ ขายของในราคาสมเหตุผล ไม่ ขุดเลือด ขุดเนื้อ
หัวข้อ: Re: ประกาศ กฏและข้อบังคับของห้องซื้่อขาย
เริ่มหัวข้อโดย: RUKJIKG ที่ พฤศจิกายน 13, 2012, 07:43:32 pm
ตอนนี้ มี สมาชิกหลาย ท่าน ไม่ทำกฏ ที่ต้อง ลงรูป ทันที่ โพส ขายของ    จะถูกลบทันที่
หัวข้อ: Re: ประกาศ กฏและข้อบังคับของห้องซื้่อขาย
เริ่มหัวข้อโดย: RUKJIKG ที่ พฤศจิกายน 14, 2012, 11:18:41 am
การให้ข้อมูลตก ๆ หล่น ๆ หรือ ผิดพลาด  สามารถ แก้ไข ได้ทันที่ โดนที่ไม่ต้อง มาโพสใหม่

การ แก้ไขข้อมูลภาพหลัง เพือ ให้ ดัน กระทู้ ขึ้นมา  ถือว่า มี เจอเจตนาดัน กระทู้ขึ้น มา ไม่ว่า จะเจตนาหรือไม่

แต่ที่โดนลบ ไปเรื่อง ดัน กระทู้ เพราะ ทำหลาย ครั้ง หลาย หน หลายเหตุผล ซึ่ง จะเจตนา หรือ ไม่ ก็คือการดัน กระทู้ นะครับ

ถ้า ข้อมูลที่ผิดพลาด หรือ ตก ๆ หล่น ๆ มิได้ ถูกภาม โดย สมาชิกท่าน อื่น ๆ แต่มาเพิ่ม เติม ข้อมุลภายหลัง ด้วยการ ตอบกระทู้ของตนเอง ถือว่า เป็นการดันกระทู้ที่ผิดกฏ 

ดังนั้นโปรดกรุณา แก้ไข ในกระทู้เดิม นะครับ
หัวข้อ: Re: ประกาศ กฏและข้อบังคับของห้องซื้่อขาย
เริ่มหัวข้อโดย: RUKJIKG ที่ พฤศจิกายน 21, 2012, 01:53:15 pm
ข้อกำหนดในการลงภาพในห้องต่าง ๆ
http://www.autofourthirds.com/forums/index.php?topic=10077.0 (http://www.autofourthirds.com/forums/index.php?topic=10077.0)
หัวข้อ: Re: ประกาศ กฏและข้อบังคับของห้องซื้อขาย
เริ่มหัวข้อโดย: RUKJIKG ที่ พฤศจิกายน 06, 2015, 11:03:01 pm
เริ่มมีหลายคนไม่ทำตามกฏการซื้อขาย นะครับ

เลย ขอเตือน ก่อน นะครับ เพราะผมอาจลบทันที่ครับ
หัวข้อ: Re: ประกาศ กฏและข้อบังคับของห้องซื้่อขาย
เริ่มหัวข้อโดย: TAWEE002 ที่ พฤษภาคม 16, 2016, 12:02:04 pm
มีหลายคน ดันกระทู้ ก่อน 3 วัน  ผมจะลบเลยนะครับ

3 วัน นับ ยัง ไง 

คือ วันที่ลง และ สามารถ ดันกระทู้ได้ อีกในสองวันต่อมา นะครับ  เช่น ลงวันที่ 1 ดังนั้น วันที่ 3 ก็จะสามารถ ดันกระทู้ได้ครับ  การนับวัน จะไม่นับเป็น ชั่วโมง แต่จะนับเป็นวัน เลย ครับ


การ ประกาศ ลดราคา ต้องลดในวันที่ 3  ครับ  เพราะ อาจมีเจตนา ตั้ง ราคา เผื่อ  เพื่อ การ ดันกระทู้   โดย ดันกระทู้ขึ้นมา โดยการลดราคา ก่อน ครับ 3 วัน


เหตุผลอันหนึ่ง เพื่อ ไม่ให้เกิด การเพิ่ม ขนาดของ ข้อมูล
เหตุผลที่สอง  เพือ ไม่ให้เอาการลดราคา  มาอ้าง เพือ ดันกระทู้ของตัวเอง และ ดันกระทู้คนอื่น ลงไป


ยังคง กฏ ที่ว่า หลังจากเจ้าของ กระทู้ ได้โพส ไปแล้ว  ถึง แม้จะยัง ไม่ครบ 3 วัน  สามารถ ตอบกระทู้ กับ สมาชิก ท่านอื่น ๆ ที่ ถาม หรือ พูดคุย ในตัวสินค้า  โดยไม่ถือว่าเป็นการดันกระทู้ 

การต่อราคา อยากให้ทำการต่อ หลัง ไมค์  ครับ

แต่ถ้ามีการพูดคุย ในราคา  และ เจ้าของกระทู้ ประกาศลดให้  ก็ไม่ถือว่า เป็นการดันกระทู้ ครับ

แต่ถ้า ประกาศลดราคาก่อน 3 วัน โดยไม่มีสมาชิกท่านอื่นถามถึง  จะถือว่าเป็นการดันกระทู้
หัวข้อ: Re: ประกาศ กฏและข้อบังคับของห้องซื้อขาย
เริ่มหัวข้อโดย: TAWEE002 ที่ พฤษภาคม 19, 2016, 11:30:19 am
เริ่มมีหลายคนไม่ทำตามกฏการซื้อขาย นะครับ

เลย ขอเตือน ก่อน นะครับ เพราะผมอาจลบทันที่ครับ
หัวข้อ: Re: ประกาศ กฏและข้อบังคับของห้องซื้อขาย
เริ่มหัวข้อโดย: DOS32 ที่ ธันวาคม 25, 2016, 05:19:33 pm
เห็นด้วยที่สมาชิกปิดกระทู้โดยเปลี่ยนชื่อหัวข้อไปเลยครับ

"ขายกล้อง ABC  ราคา 5000"--> "(SOLD)ขายกล้อง ABC  ราคา 5000"
เพราะจะรู้เลยไม่ต้อง click อ่านก่อน
หรือถ้าเรา click อ่านแล้วรู้ว่าขายแล้ว ต่อมาอีก 3 สัปดาห์ก็ชักไม่แน่ใจว่าอ่านยังไปยังก็ต้องเข้าไปอ่านใหม่อีก
ขอบคุณครับ